„Počas koučingu s Maťkou som pochopila nielen ako samotný proces funguje, ale zároveň som vďaka nej reálne prišla k odpovediam na moje otázky ohľadom budúceho zamestnania a smerovania. Spolu s manželom sme tiež prebrali naše najčastejšie nezhody a aj vďaka Maťkinej pomoci sme si uvedomili koreň problému a načerpali sme inšpiráciu, ako pracovať na jeho riešení. S odstupom času môžem povedať, že toto sedenie nám pomohlo posunúť sa vo vzťahu ďalej a odvtedy máme v tejto oblasti oveľa menej nedorozumení a viac pochopenia. Za to Maťke z celého srdca ďakujem a jej prácu len odporúčam.“ J.H. + I.H.

„Mentoring s Maťkou hodnotím ako jeden z dôležitých míľnikov v mojom živote v oblasti vzťahov. Maťka mi pomohla pozrieť sa na mnohé veci z novej perspektívy a zamerať sa na tie dôležité. Dopomohla mi lepšie si definovať aký typ mužov sa mi páči, čo od partnera očakávam, čo dokážem a čo už nedokážem tolerovať. Tieto a mnohé iné veci mi umožnili lepšie spoznať samú seba, ponúkli mi nový pohľad na vytváranie vzťahov a možnosť posunúť sa dopredu. Maťka je výborný poslucháč a jej empatický, vtipný a zrelý prístup ma vždy nesmierne bohatí.“ M.Dz.

„Koučing s Maťkou jednoznačne odporúčam. Veľmi si vážim jej aktívne počúvanie, otázky, ktoré idú do hĺbky a láskavé sprevádzanie, vďaka ktorému som našla viaceré odpovede. Páčilo sa mi, že Maťka bola počas celého koučovacieho procesu maximálne sústredená len na mňa a venovala mi naplno svoju pozornosť. Z môjho koučingu s ňou som čerpala ešte dlhú dobu.“ M.K.

„Maťka má na mentoring nie len profesionálne zručnosti ale aj prirodzený talent. Efektívne využíva čas kladením otázok, ktoré by som si nevedela položiť sama, a tak ma posúva bližšie k jadru mojich priorít, hodnôt a túžob. Maťka mi tiež veľmi pomohla na mojej ceste do manželstva, pri riešení krízy vo vzťahu a pri hlbšom pochopení môjho manžela.“ K. K.

„Martina je skvelá koučka. Od začiatku som sa cítila veľmi uvoľnene a bola som prekvapená ako rýchlo a prirodzene sme sa vedeli pomocou správne kladených otázok posúvať vpred. Jej prístup bol vysoko profesionálny, kreatívny a empatický. Je vidno, že má s koučingom veľa skúseností.“ G. R.